CONTACT

Zhejiang Jicheng Advanced Ceramics Co., Ltd.

Website: http://www.jcccn.cn

Email: jcxc@jcccn.cn

Tel: 0570-7806999 (Production Base) / 0571-87169893 (Hangzhou Center)

Fax: 0570-7113988 (Production Base) 0571-87169893 (Hangzhou Center)

Address:

No. 46, Tongzhou Road, Longyou Industrial Park, Zhejiang (Production Base)

Room 1814, Yinzun, Zunbao Building, No. 89 Chengxing Road, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang, China (Hangzhou Center)

Production Base
Hangzhou Center